Areadomus
X

Bonaldo

INFO
You can find all the products of Bonaldo in Area Domus
April

Gino Carollo
Bonaldo
893 €
April

Gino Carollo
Bonaldo
Basket

Mauro Lipparini
Bonaldo
from
2785 €
Basket

Mauro Lipparini
Bonaldo
Tracks

Alain Gilles
Bonaldo
from
3475 €
Tracks

Alain Gilles
Bonaldo
Otto

Fabrice Berrux
Bonaldo
from
640 €
Otto

Fabrice Berrux
Bonaldo
OFFER
Tree


Bonaldo
330 €285 €
Tree


Bonaldo
Picabia

Giuseppe Viganò
Bonaldo
from
3195 €
Picabia

Giuseppe Viganò
Bonaldo
Scriba

Mauro Lipparini
Bonaldo
from
2940 €
Scriba

Mauro Lipparini
Bonaldo
Edgeless

Ryosuke Fukusada
Bonaldo
from
2040 €
Edgeless

Ryosuke Fukusada
Bonaldo
Cross

Alain Gilles
Bonaldo
from
5050 €
Cross

Alain Gilles
Bonaldo
By

Bartoli Design
Bonaldo
from
655 €
By

Bartoli Design
Bonaldo
Campo

Mauro Lipparini
Bonaldo
from
1675 €
Campo

Mauro Lipparini
Bonaldo
Amond table

Gino Carollo
Bonaldo
from
3497 €
Amond table

Gino Carollo
Bonaldo
Deli

CRS Bonaldo
Bonaldo
from
406 €
Deli

CRS Bonaldo
Bonaldo
Filly

Bartoli Design
Bonaldo
from
492 €
Filly

Bartoli Design
Bonaldo
Hollywood


Bonaldo
from
585 €
Hollywood


Bonaldo
Slab

Mauro Lipparini
Bonaldo
from
3516 €
Slab

Mauro Lipparini
Bonaldo
Tip Toe

Mauro Lipparini
Bonaldo
from
789 €
Tip Toe

Mauro Lipparini
Bonaldo
Medley


Bonaldo
from
4400 €
Medley


Bonaldo
Blazer

Mauro Lipparini
Bonaldo
from
2840 €
Blazer

Mauro Lipparini
Bonaldo
Tetra

Mauro Lipparini
Bonaldo
from
7149 €
Tetra

Mauro Lipparini
Bonaldo
Acquerelli

Marco Zito
Bonaldo
from
690 €
Acquerelli

Marco Zito
Bonaldo
Geometric

Alain Gilles
Bonaldo
from
3988 €
Geometric

Alain Gilles
Bonaldo
Amlet

Gino Carollo
Bonaldo
from
3317 €
Amlet

Gino Carollo
Bonaldo
Mass

Alain Gilles
Bonaldo
from
3660 €
Mass

Alain Gilles
Bonaldo
Eral

CRS Bonaldo
Bonaldo
from
434 €
Eral

CRS Bonaldo
Bonaldo
Cop


Bonaldo
from
3860 €
Cop


Bonaldo
Bonsai

Paolo Grasselli
Bonaldo
from
1035 €
Bonsai

Paolo Grasselli
Bonaldo
Menu

Bartoli Design
Bonaldo
from
2165 €
Menu

Bartoli Design
Bonaldo
Structure

Alain Gilles
Bonaldo
from
3429 €
Structure

Alain Gilles
Bonaldo
Pebble Coffee Table


Bonaldo
590 €
Pebble Coffee Table


Bonaldo
Ika

Bartoli Design
Bonaldo
from
499 €
Ika

Bartoli Design
Bonaldo
Idole

Dondoli and Pocci
Bonaldo
from
165 €
Idole

Dondoli and Pocci
Bonaldo
Structure

Alain Gilles
Bonaldo
from
2060 €
Structure

Alain Gilles
Bonaldo
Plumage stool

Pocci+Dondoli
Bonaldo
650 €
Plumage stool

Pocci+Dondoli
Bonaldo
New Perspective Mirror

Alain Gilles
Bonaldo
1060 €
New Perspective Mirror

Alain Gilles
Bonaldo
Nikos


Bonaldo
from
2759 €
Nikos


Bonaldo
Gauss

Mauro Lipparini
Bonaldo
from
1770 €
Gauss

Mauro Lipparini
Bonaldo
Roll

Dondoli and Pocci
Bonaldo
from
2356 €
Roll

Dondoli and Pocci
Bonaldo
Tectonic


Bonaldo
219 €
Tectonic


Bonaldo
Frame

Alain Gilles
Bonaldo
from
5752 €
Frame

Alain Gilles
Bonaldo
Bandy


Bonaldo
from
3125 €
Bandy


Bonaldo
Squaring

Giuseppe Viganò
Bonaldo
from
2920 €
Squaring

Giuseppe Viganò
Bonaldo
Lamina chair

Mauro Lipparini
Bonaldo
from
819 €
Lamina chair

Mauro Lipparini
Bonaldo
Giotto

Gino Carollo
Bonaldo
from
3455 €
Giotto

Gino Carollo
Bonaldo
Lars

Giuseppe Viganò
Bonaldo
from
3200 €
Lars

Giuseppe Viganò
Bonaldo
AX console

Gino Carollo
Bonaldo
from
2666 €
AX console

Gino Carollo
Bonaldo
Cave

Mauro Lipparini
Bonaldo
from
3620 €
Cave

Mauro Lipparini
Bonaldo
Tripodio


Bonaldo
Tripodio


Bonaldo
Dopper Sideboard

Giuseppe Viganò
Bonaldo
from
4050 €
Dopper Sideboard

Giuseppe Viganò
Bonaldo
Coseno


Bonaldo
from
2111 €
Coseno


Bonaldo
June

Gino Carollo
Bonaldo
880 €
June

Gino Carollo
Bonaldo
Benny

P.Vittorio Prevedello
Bonaldo
from
2395 €
Benny

P.Vittorio Prevedello
Bonaldo
Anemone

Fabrice Berrux
Bonaldo
from
425 €
Anemone

Fabrice Berrux
Bonaldo
Nikos


Bonaldo
from
1799 €
Nikos


Bonaldo
Hulahoop table


Bonaldo
from
2337 €
Hulahoop table


Bonaldo
Amond

Gino Carollo
Bonaldo
from
2830 €
Amond

Gino Carollo
Bonaldo
Ketch

Bartoli Design
Bonaldo
from
588 €
Ketch

Bartoli Design
Bonaldo
Peanut

Mauro Lipparini
Bonaldo
from
3800 €
Peanut

Mauro Lipparini
Bonaldo
Venere

Bartoli Design
Bonaldo
from
811 €
Venere

Bartoli Design
Bonaldo
Lupino

Mauro Lipparini
Bonaldo
from
682 €
Lupino

Mauro Lipparini
Bonaldo
Titti


Bonaldo
from
1123 €
Titti


Bonaldo
Note

Mario Mazzer
Bonaldo
from
3093 €
Note

Mario Mazzer
Bonaldo
Prora

Mauro Lipparini
Bonaldo
from
3362 €
Prora

Mauro Lipparini
Bonaldo
Colors


Bonaldo
from
3950 €
Colors


Bonaldo
Blazer


Bonaldo
from
1985 €
Blazer


Bonaldo
Sofi

CRS Bonaldo
Bonaldo
from
595 €
Sofi

CRS Bonaldo
Bonaldo
Mellow

Bartoli Design
Bonaldo
from
4570 €
Mellow

Bartoli Design
Bonaldo
Combination

Alain Gilles
Bonaldo
from
482 €
Combination

Alain Gilles
Bonaldo
Pierrot & Pierot King

Glenn Thomas
Bonaldo
from
2555 €
Pierrot & Pierot King

Glenn Thomas
Bonaldo
Bon ton

Oriano Favaretto
Bonaldo
from
747 €
Bon ton

Oriano Favaretto
Bonaldo
Saddle

Giuseppe Viganò
Bonaldo
from
3410 €
Saddle

Giuseppe Viganò
Bonaldo
Circus

Fabrice Berrux
Bonaldo
from
4400 €
Circus

Fabrice Berrux
Bonaldo
Big Table

Alain Gilles
Bonaldo
from
2225 €
Big Table

Alain Gilles
Bonaldo
Joe

Mauro Lipparini
Bonaldo
from
2165 €
Joe

Mauro Lipparini
Bonaldo
Panorama


Bonaldo
from
3814 €
Panorama


Bonaldo
AX

Gino Carollo
Bonaldo
from
2972 €
AX

Gino Carollo
Bonaldo
Octa

Bartoli Design
Bonaldo
from
2601 €
Octa

Bartoli Design
Bonaldo
Fluff

Mauro Lipparini
Bonaldo
from
4322 €
Fluff

Mauro Lipparini
Bonaldo
Duffy


Bonaldo
806 €
Duffy


Bonaldo
May

Gino Carollo
Bonaldo
893 €
May

Gino Carollo
Bonaldo
Kadou side table


Bonaldo
from
301 €
Kadou side table


Bonaldo
Tratto

Mauro Lipparini
Bonaldo
from
3225 €
Tratto

Mauro Lipparini
Bonaldo
Stone

Fabrice Berrux
Bonaldo
from
878 €
Stone

Fabrice Berrux
Bonaldo
Alfie

Giuseppe Viganò
Bonaldo
from
2170 €
Alfie

Giuseppe Viganò
Bonaldo
Youniverse


Bonaldo
from
3547 €
Youniverse


Bonaldo